Solkanski primisarji

“Drugi” (“za” vikarjem) duhovnik v Solkanu je bil kaplan kurat. Imel je vzdevek “primisarij” – prvomašnik (nekajkrat je v krstni knjigi označen kot ” prvi kooperator ali manemisarij”21 = tisti, ki mašuje zgodaj), da se je tako ločil od drugega kaplana. Ljudje so mu rekli “gospod primzar”.22 Poslovenjena oblika je “zgodnik”.23 Po katapanu24 in iz matičnih knjig moremo dognati, da so bili od leta 1537 do 1871 naslednji primisarji (letnica pomeni začetek službovanja):

1. Zuede Matija – 1537
2. Juvančič Matija – 1569
3. Cimprič Mihael – 1578
4. Pantaleon Janez – 1596
5. Skalin Andrej – 1598
6. Lampretič Gregor – 1603
7. Mulič Simon – 1617
8. Bašin Valentin – 1624
9. Mihelič Luka – 1638
10. Kužlin Matija – 1646
11. Lampretič Gabrijel – 1676
12. Jug Štefan (u. 23. 2. 1687) – 1684
13. Mihelič Janez – 1687
14. Arrardi Janez Boltežar – 1698
15. Milost Luka – 1701
16. Lampretič Jakob – 1710
17. Milost Janez – 1728
18. Milost Peter Boštjan (oče Anton) – 1743
19. Milost Peter (oče Luka) – 1753
20. Milost Janez Gašper – 1778
21. Mozetič Filip, iz Mirna – 1795
22. Drašček Andrej – 1800
23. Pelicon Ivan – 1819
24. Pirih Ivan (dvakrat župnijski upravitelj: prvič: 12. 11. 1822 do 7. 1824, drugič: 13. 12. 1825 do 23. 3. 1826) – 1819
25. Juvančič Martin – 1828
26. Budin Jožef – 1831
27. Ličen Ivan Nep. – 1832
28. Rudolf Andrej – 1834
29. Lapanja Jurij – 1836
30. Bunc Jernej – 1838
31. Vončina Pavel – 1847
32. Bunc Jernej (r. 1801 v Škrbini, u. 29. 4. 1865 v Solkanu) – 1848
33. Deklin Franc – 1866-1871

Viri:

21. Prim. Krstna knjiga župnije Solkan XI (1859-1885), 80.
22. Prim. Račun zidarskega mojstra M. Marušiča 15. 2. 1875, nadškofijski arhiv Gorica, mapa Solkan.
23. Prim. Pobotnica župnika Franca ks. Podreka 31. 12. 1874, nadškofijski arhiv Gorica, mapa Solkan.
24. Di leta 1757 je seznam v Katapanu, str. 21-24, za poznejša leta je narejen na podlagi matičnih knjig župnije Solkan.