Leta 1596 je vikar v Solkanu dobil še kaplana kooperatorja – sodelavca, pomočnika.25 26. 3. 1757 je nadškof Attems ukinil kooperaturo v Solkanu, ker je v bolj oddaljenih krajih solkanske župnije ustanovil kuracije26, vendar izgleda, da ta odlok ni stopil v veljavo, ker sta bila v Solkanu še naprej dva kaplana, primisarij in kooperator. Po letu 1871 je ostal v Solkanu le en kaplan, ki je združeval službi primisarja in kooperatorja. Kromberk je namreč v tistem času (leta 1872) dobil svojega vikarja in v Solkanu niso bili več potrebni trije duhovniki. Do leta 1977 so se v Solkanu razvrstili ti kaplani:27

1. Kužlin Anton – 1596
2. Copiz Gregor – 1597
3. Sinko Peter 1604
4. Mulič Andrej 1617
5. Kužlin Matija – 1624
6. Sinko Krištof – 1632
7. Brajnik Gregor – 1638
8. Krivic Pavel – 1641
9. Lampretič Gabrijel – 1646
10. Mulič Nikolaj – 1676
11. P. Fabiani Bernard – 1681
12. Klopetič Janez – 1688
13. Jug Blaž – 1688
14. Brezaučič Janez – 1728
15. Bensa Lenart – 1734
16. Bensa Blaž – 1743-1757
17. Srebrnič Peter – 1758
18. Bensa Franc (r. 17. 9. 1733 v Šentmavru, u. 7. 9. 1792) – 1775
19. Bone Valentin – 1792
20. Matevžič Jožef (r. 1750, od 1827 v pokoju, nazadnje spovednik na Sveti Gori, u. 11. 2. 1838) – 1806
21. Lampe Blaž – 1832
22. Rudolf Andrej (1834 je postal primisarij) – 1833
23. Bunc Jernej (1838 je postal primisarij) – 1834
24. Lumbar Anton – 1838
25. Štrekelj Jernej – 1843
26. Mozetič Franc – 1847
27. Merkelj Anton (od januarja do avgusta 1864 je bil upravitelj župnije) – 1849
28. Milost Martin – 1865
29. Skočir aJožef – 1867
30. Hrast Simon – 1871-1873
31. Pavletič Jožef – 1874
32. Jožef Godnič (od januarja do oktobra 1882 je bil upravitelj župnije) – 1877
33. Vuga Ivan – 1888
34. Rojec Ivan – 1891
35. Dermastia Ivan – 1894
36. Šorli Peter – 1903
37. Lenardič Mirko – 1905
38. Novak Alojz – 1905
39. Zamar Ciril – 1907
40. Rustja Andrej – 1911
41. Mrevlje Anton – 1914-1915
42. Likar Jožef (Josip) 1915
43. Nadrah Ignac – 1920
44. dr. Brumat Mirko – 1921
45. Ferjančič Edvard – 1922
46. Kodrič Franc – 1925
47. Martinčič Albin – 1929
48. Jeklin Srečko – 1930
49. Anderwald Luka – 1931
50. Obid Alojz – 1932
51. Pilat Anton – 1933-1939
52. p. Paulino Bassetti
53. Končan Leopold – 1945-1946
54. Zadnik Robert (od 12. 10. 1947 je sam upravljal župnijo do konca 1952) -1946
55. Markic Janez – 1958-1960
56. msgr. Pirih Metod (1964 je postal tajnik škofa dr. Janeza Jenka. 1985 je  postal najprej škof pomočnik, 1987 pa koprski škof) – 1963-1964
57. Mozetič Ivan – 1965
58. Močnik Alfonz – 1967
59. Vončina Izidor – 1968
60. Stegu Vili – 1970
61. Uršič Stanko – 1973
62. Rovtar Jože – 1975
63. Kobal Danilo 1976-1977. 

Od 1596 do 1871 so v Solkanu službeno živeli trije duhovniki: vikar, kaplan primisarij in kaplan kooperator. Od 1871 do 1977 sta bila z majhnimi prekinitvami dva: župnik in kaplan. V 18. stoletju so poleg teh prebivali včasih še štirje duhovniki zasebno, nekateri so bili v pokoju.28 V hospicu v kloštru pa so bili frančiškani s Svete Gore. 

Viri:

25. Prim. Katapan, 22.
26. Prim. Katapan, 24.
27. Do leta 1757 je seznam v Katapanu, str. 21-24, za poznejša leta je narejen na podlagi matičnih knjig župnije Solkan.
28. Prim. Attems K. M., Vizitacijski zapisniki 1752-1774, 4, Gorica 2000, 545-546. Hospic je bil ukinjen obenem s svetogorskim svetiščem in samostanom leta 1786. O njem še sedaj priča zid, ki je ograjeval vrt in vinograd. V protokolu določitve mej solkanske katastrske občine 7. 6. 1820 del meje poteka “za meniškem zidam” (Protocollo di confinazione della comunità di Salcano, št. 192, državni arhiv Gorica, register 64). V letu 1796 je bilo “v kloštru” nastanjenih pet družin, kot piše v Družinski knjigi tistega leta.