Seznam župnikov lahko razdelimo na tri dele:

I. Obdobje 1181-1460

Iz tega obdobja seznam ni popoln, saj ga je Igino Valdemarin sestavil na podlagi raznih listin, ki so mu bile dostopne.5 V opombah je označeno, v katerih primerih je Valdemarinov seznam dopolnjen. Solkanski župnik je bil župnik tudi za Gorico, kjer je imel vikarja (namestnika). Leta 1460 je Gorica dobila svojega župnika.

 1. Presbyter Joannes de Celkan – 1181 (večkrat imenovan kot priča v kupoprodajnih pogodbah za ženski benediktinski samostan v Ogleju)
 2. Andreas plebanus de Goritia (de Celkan) – 1194
 3. Bonatus, kanonik v Čedadu, plebanus de Celkan – 1274-1288
 4. May, plebanus plebis Celcani, 13106
 5. Beltram Bagni – 1313
 6. Dionizij de Orzone, plebanus de Selchano 1316 – 1319
 7. Nicolaus de Cucanea, plebanus Salcani – 1325
 8. Rizzardus – 1326
 9. Franciscus Vraisinger, kanonik v Ogleju in Čedadu, plebanus de Salcano seu Goritia – 1373-1394
10. Peter Rabatta, kanonik v Padovi – 1412
11. prezentacija solkanskega župnika brez navedbe imena – 1420
12. Friderik Hyspolan – 1428-1435
13. Ivan Payer – pred letom 14527
14. Karel de Castro Villaro, kanonik v Ogleju – 1452
15. Nikolaj Pace 1453
16. Matej iz Ljubljane
17. Škof Peter iz Cipra 1460 – 14858

II. Obdobje 1460-1789

To je obdobje goriško-solkanskih župnikov. Od Luka Pittra do Blaža Bensa je seznam v Katapanu solkanske župnije.9 Narejen je na podlagi matičnih knjig in urbarijev.

 1. Posch Andrej  – 1486-149810
 2. Krištof de Graben – 149911
 3. Lenart de Graben (morda Krištof de Graben) – 152712
 4. Pitter Luka – 1537-1569
     Jakob Mindorfer13
     Hieronim Catta14
 5. Marzina Matija – 1569-1574
 6. Tavčar Janez – 1574-1580, iz Štanjela, 2. gor. arhidiakon, ljubljanski škof
 7. Nepokoj Andrej, – 1580-1596, iz Štanjela, 3. gor. arhidiakon
 8. Panizolli Joannes Maria – 1596-1603
 9. Louša Peter – 1603-1615
10. Allesio Iulius – 1615-1641
11. Križaj Jakob – 1641-1662, 4. gor. arhidiakon
12. Križaj Janez Krstnik,  5. gor. arhidiakon, opat – 1662-1702. V Solkanu je zgradil cerkvi sv. Roka in sv. Trojice in “palač”.15
13. De Strassoldo Filip, grof – 1703-1710
14. Gibelli Marius, opat – 1710-1728
15. Coronini Josephus, grof, (u. 21. 9. 1751) – 1728-1750
16. Goriški kapitelj – 1750-1789

III. Obdobje 1789-2001

V 19. stoletju so župniki nosili vzdevek “cesarsko kraljevi župnik”.16

 1. Bensa Blaž (r. 9. 1. 1706, Solkan, 1783 dekan, u. 10. 4. 1795, Solkan) – 1789-1795
 2. Štanta Franc Anton, “cesarsko kraljevi župnik” (r. 15. 1. 1755 v Mirnu, tam  kaplan, 21. 9. 1795 imenovan za župnika v Solkanu, 18. 10. 1795 slovesno umeščen, u. 12. 11. 1822) – 1795-1822
 3. Rattich Matija (r. 1751, u. 3. 12. 1825) – 1824-1826
 4. Peric Filip (r. 1. 5. 1791 v Biljah, posvečen 19. 11. 1815, v Solkanu nastopil 23. 4. 1826, u. 15. 1. 1864) – 1826-1864
 5. Podreka Franc Ksaver (r. 20. 9. 1813, u. 3. 1. 1882) – 1864-1882
 6. Kolavčič Janez Ev., apostolski protonotar (r. 18. 12. 1842 v Šempetru, od avgusta 1910 kanonik v Gorici, u. 25. 2. 1922 v Gorici, pokopan 27. 2. 1922 v Solkanu) – 1882-1911
 7. Rejec Jakob (r. 21. 7. 1865 v Šebreljah, u. 4. 7. 1944, pokopan pri Sv. Trojici) – 1911-1937
 8. dr. Kjačič Božo (r. 23. 12. 1902 v Dolenji Mersi, u. 29. 12. 1959 v Čedadu), prvi solkanski nadžupnik – 1937-1947
 9. dr. Franc Močnik (r. 26. 9. 1907 v Idriji, nastopil 2. 2. 1947, 15. 9. 1947 imenovan za apostolskega administratorja Primorske, 12. 10. 1947 izgnan v Italijo, u. 4. 11. 2000 v Gorici) – 1947 (-1954)
10. Kretič Ivan (župnikov namestnik od 25. 9. 1947 do 12. 10. 1947, ko je bil izgnan v Italijo) – 1947
11. Robert Zadnik (po izgonu msgr. Močnika in župnika Kretiča je skrbel za solkansko župnijo najprej kot kaplan, nato kot vikar namestnik do konca 1952)
      p. Vostner Otmar (je z drugimi frančiškani s Kostanjevice upravljal solkansko župnijo v času, ko je Zadnik Robert služil vojaški rok) – 1949/50
      p. Avrelij Šerik, kapucin (je iz Kromberka oskrboval Solkan, ko je bil Robert Zadnik v zaporu) – 1952
      Rudež Branko je bil v decembru 1952 in januarju 1953 začasni upravitelj solkanske župnije.
12. Andrej Simčič, prelat (r. 13. 4. 1912 v Humu, u. 15. 7. 1986 v Ravnici. V Solkan je prišel 7. 2. 1953. Do 15. 3. 1954 je bil vikar namestnik. Takrat je postal solkanski župnik, ko se je temu odpovedal msgr. Franc Močnik.14. 8. 1959 je postal delegat apostolskega administratorja msgr. Mihaela Toroša, po njegovi smrti 29. 12. 1963 do 30. 4. 1964 pa kapitularni vikar) – 1953-1977
13. Benedetič Jožko (r. 27. 3. 1927 v Vipolžah, u. 6. 2. 1993 v Rimu) – 1977-1986  
14. Paljk Vinko – 1986-2013

15. Jožko Bric – 2013-

Viri:

5. Prim. Valdemarin I., La chiesa e la parrocchia dei Santi Ilario e Taziano a Gorizia, v: Studi Goriziani XXIV (1958), 145-216.
 6. Otorepec B., Gradivo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma 1270-1405, Ljubljana 1995, št. 271.
 7. Prim. Kos F., Solkan v srednjem veku, v: Jadranski almanah 1924, 138.
 8. O težavah pri premeščanju župnijskega središča iz Solkana v Gorico glej poglavje Pražupnija Solkan.
 9. Prim. Cattapano (Katapan) della parrochia di S. Stefano in Salcano 1757, 21-24.
10. Prim. Valdemarin I., n. d., 185.
11. Prim. Valdemarin I., n. d., 185.
12. Prim. Valdemarin I., n. d., 185.
13. Prim. Valdemarin I., n. d., 185
14. Prim. Valdemarin I., n. d., 185.
15. Prim. Liber defunctorum Salcani 1650-1704, 11. 10. 1702.
16. Seznam je narejen na podlagi matičnih knjig solkanske župnije.