Vikarji – župnikovi namestniki v Solkanu

Iz prvega obdobja solkanskih župnikov (ti so imeli tri vikarje: enega za Solkan, enega za Gorico in še enega) sta znani imeni dveh vikarjev v Solkanu: Anton – 137217  in Matija Kelben – 1465.18
Od leta 1569 je goriško-solkanski župnik imel v Solkanu vikarja (namestnika). Ta je dajansko opravjal delo župnika, ki je živel večinoma v Gorici. Po katapanu19  in matičnih knjigah razberemo te vikarje:

1. Kemsoher Lenart – 1569-1578
2. Kinik Boštjan – 1578-1598
3. Lampretič Gregor – 1598-1604
4. Leon Janez – 1604-1615
5. Bašin Valentin – 1615-1624
6. Mihelič Luka – 1624-1638
7. Kužlin Matija – 1638-1646
8. Milost Anton – 1646-1649
9. Sinko Krištof – 1649-1653
10. Mulič Nikolaj – 1653-1662
11. Spagnol Gregor – 1662-1673
12. Milost Peter – 1673-1688
13. Klopetič Janez Krstnik – 1688-1690
14. Fabiani Bernard – 1690-1696
15. Lampretič Jakob – 1696-1710
16. Grapulini Lovrenc – 1710-1730
17. Bašin Janez – 1730-1734
18. Krivic Matej – 1734-1757
19. Bensa Blaž – 1757-1789, ko je postal župnik.

Neke vrste solkanski vikar je bil nekaj časa tudi Stanko Žerjal iz Gorice. Leta 1947 mu je bil zaupan v oskrbo del solkanske župnije med Via brigata Etna in novo državno mejo (okrog 200 ljudi, 42 družin), kar je ob koncu šolskega leta 1948 prišlo pod župnijo Placuta, 1964 pa v novo župnijo Presevete Marije Kraljice ob državni meji. V škofovem dekretu: “S pričujočim spisom Vas imenujemo za škofijskega pooblaščenca za dušno oskrbo vseh vernikov solkanskega polja, ki so ločeni od Solkana.”20

Viri:

17. Paschini P., n. d., 74.
18. Prim. Kos F., n. d., 138.
19. Prim. Katapan, 21-24.
20. Dekret nadškofijskega ordianriata v Gorici z dne 6. 10. 1947, št. 3948/47, nadškofijski arhiv Gorica, mapa Solkan.