Dan državnosti na Sabotinu, 25.6.2020. Dvig zastave in maša za domovino v cerkvici sv. Valentina.