Križev pot na sv. Katarino in utrinki z delavnice, 20.3.2022

Dan državnosti ob 30. obletnici samostojne Slovenije, 25.6.2021.

Prenos Betlehemske lučke prijateljem v Štemavru.

Dan državnosti na Sabotinu, 25.6.2020. Dvig zastave in maša za domovino v cerkvici sv. Valentina.