Eden od pokazateljev duhovne prebujenosti in živosti župnije so duhovni poklici. S tega vidika je pogled v solkansko zgodovino zelo zanimiv. Zlasti 17. in 18. stoletje kažeta izredne podatke. V sestavljanju seznama duhovnih poklicev smo mogli iti do leta 1600.34 Gotovo je ta seznam pomanjkljiv. Za 17. in 18. stoletje so omenjeni duhovni poklici tudi iz krajev, ki so takrat spadali v solkansko župnijo. Glede navajanja datumov je treba pripomniti, da je za starejše obdobje dan rojstva pravzaprav dan krsta in dan smrti dan pokopa.

Nekaj družin je bilo precej velikodušnih, saj sta iz njih izšla po dva duhovnika (Klopetič Tomaž in Janez, Žbogar Egidij in p. Janez Marija, Pregel Anton in Peter, Nussi Janez in Janez Anton, zelo možno tudi Lampretič Jakob in p. Vincenc Lampretič) ali celo trije (Čeferin Bernard, Filip in Andrej).

Po učenosti izstopajo p. Janez Marija Žbogar, p. Bernard in p. Filip Čeferin, p. Andrej Batič, dr. Josip Srebrnič. Na najvišjo stopnjo hierarhije je bil postavljen dr. Josip Srebrnič, ko je postal krški škof. Msgr. Ivan Koršič je bil kot superior avstroogrske mornarice tudi skoraj na ravni škofa. Janez Križaj je bil goriški arhidiakon. Biti ožji sodelavec svetega očeta, kar je bil dr. Slavko Bavdaž kot uslužbenec v vatikanskem državnem tajništvu, tudi ni majhna stvar. Nekaterim Solkancem so bile zaupane pomembne župnije: Dornberk, Kanal, Kobarid, Biljana, Miren, Renče. V 17. in 18. stoletju so mnogi solkanski duhovniki službovali kar v Solkanu.

A. Duhovniki in diakoni

1.) VENDRAMIN SIMON, r. 21. 5. 1965, diakon 16. 8. 1998,  posvečen 29. 6. 1999, nova maša 4. 7. 1999

2.) dr. BAVDAŽ VLADISLAV (SLAVKO), prelat  r. 28. 3. 1920, Solkan,  posvečen 6. 8. 1944, Subiaco,  nova maša 7. 10. 1945, rožnov. ned., Solkan, večino svojega življenja je deloval v državnem tajništvu v Vatikanu,  umrl 15. 11. 1993 v Rimu.35

3.) dr. SREBRNIČ JOSIP, (nad)škof na Krku,  r. 2. 2. 1876, Solkan, posvečen 28. 10. 1906,  nova maša 1. 11. 1906, Rim, škofovsko posvečenje 15. 9. 1923, umrl 21. 6. 1966, Krk.36

4.) VUGA CIRIL METOD, r. 21. 4. 1875, Solkan, posvečen 23. 7. 1899,  nova maša 6. 8. 1899, kurat Podgora, umrl 12. 7. 1922, Gorica.37

5.) KORŠIČ IVAN, msgr., superior mornarice, r. 30. 5. 1870, Solkan, posvečen 23. 9. 1893, Gorica,  nova maša 1.10.1893, rožnovenska nedelja, Solkan, umrl 28. 5. 1941, Solkan.38

6.) VUGA MIHAEL, r. 27. 9. 1851, Solkan, posvečen 27. 8. 1876, umrl 28. 11. 1886, Biljana, kaplan, pokopan v Solkanu 30. 11. 1886.

7.) GOLOB JOŽEF, r. 9. 8. 1849, Solkan, posvečen 31. 8. 1873, kurat Podgora, u. 15. 3. 1909.

8.) JUG ANTON, r. 8. 1. 1847, Solkan, posvečen 24. 9. 1870, vikar Sovodnje, u. 18. 2. 1904.

9.) VALENTINČIČ ŠTEFAN, r. 22. 12. 1846, Solkan, posvečen 6. 9. 1871, kurat v Gabrijah, umrl 1917, Škofja Loka.

10.) MOZETIČ ŠTEFAN, r. 10. 12. 1830 posvečen 21. 9. 1854, vikar Gorjansko (1880-1896), u. 20. 2. 1897,

11.) OBLOKAR MIHAEL, r. 24. 9. 1822, Solkan, vikar v Grgarju, v pokoju v Gorici, u. 17. 1. 1888, pokopan v Solkanu.

12.) PERKO ANTON, r. 13. 9. 1814, Solkan, posvečen   9. 1842, vikar Mirnik, u. 26. 4. 1895.

13.) KORŠIČ MIHAEL, r. 25. 1. 1811, Solkan, posvečen 21. 9. 1836, u. 27. 10. 1890, Kojsko, župnik. Na pokopališču v Kojskem je lep spomenik, na katerem piše:

    “Tukaj počiva sredi svojih ovčic prečastiti gospod Mihael Koršič, župnik. Gomila tiha je pokrila pastirja preljubljenega. Smrtna deva je izročila Bogu dušo nam očeta dragega. Vsi za teboj pridemo. Nekdaj, ko sem med vami bil, sem vas vedno dobro učil. Tudi iz groba opominjam vas: molite, bodite pripravljeni, ker Gospod pride vsaki čas.”

14.) SREBRNIČ MIHAEL, r. 7. 9. 1810, Solkan, posvečen   11. 1838, župnik Moša, u. 11. 2. 1864.

15.) GOMIŠČEK MIHAEL, r. 9. 9. 1786, Solkan, u. 18. 4. 1879, Solkan v pokoju.

16.) JUG ANDREJ, r.   1778  posvečen 12. 9. 1802, u. 27. 2. 1840, Dobrla vas, Koroška.39

17.) SPAGNOL ANDREJ, r. 13. 11. 1741, Solkan, diakon 1764, kurat v Vipavi u. 15. 8. 1772.

18.) VAINI JOŽEF, r. 13. 3. 1750, 1772 diakon, u. 22. 7. 1778, Solkan.

19.) BONE ŠTEFAN, r. 1749, Kromberk, 1772 diakon.

20.) BENSA ŠTEFAN, r. 24. 3. 1737, Podsabotin, od 1762 kurat na Ponikvah.

21.) KOMEL FRANC, r. 4. 12. 1739, Solkan, subdiakon 1764, kaplan v Mirnu, u. 6. 10. 1767.

22.) MILOST GAŠPER, r. 1739, posvečen 1764, 1772 kaplan v Mirnu.

23.) SREBRNIČ PETER, r. 29. 6. 1736, Solkan, posvečen 4. 1764, nedeljski kaplan za Podsenico, umrl 5. 10. 1800, pokopan v Gorici.

24.) BITEŽNIK ANDREJ, r. 27. 11. 1735, posvečen 1766, 1772 živel v Solkanu.

25.) DOLJAK ANDREJ, r. 30. 10. 1735, Grgar, posvečen 1758, 1760 drugi kaplan na Šentviški Gori, 1770 kaplan v Kobaridu.

26.) VUGA ANDREJ, r. 22. 10. 1733, Kromberk, posvečen 1757, od 1759 kurat v Čepovanu.

27.) BENSA FRANC, r. 17. 9. 1733, Šentmaver, u. 7. 9. 1792, Solkan.

28.) FIGEL JOŽEF, r. 7. 3. 1733 v Pevmi, 1757 kurat v Batah, 1772 kurat v Šentmavru.

29.) DOLJAK ŠTEFAN, r. 1. 4. 1731, Šentmaver,  1762 kurat v Kalu, 1772 kurat v Pevmi

30.) SREBRNIČ PETER, r. 22. 2. 1729, Solkan, posvečen 1752, 1755 kaplan na Ponikvah, kaplan v Batah, od 1758 kaplan kooperator v Solkanu, u. 16. 4. 1785 v Solkanu.

31.) MULIČ JANEZ, 1772 kaplan v Šempetru.

32.) PEMPER FILIP, iz Solkana, 1764 vikar v Štivanu pri Devinu.

33.) NUSSI JANEZ ANTON, r. 12. 4. 1728, iz Pevme, posvečen 1752, od 1758 kaplan v Pevmi.

34.) MADON MATIJA, r. 1726 v solkanski župniji, posvečen 1751, od 1753 župnik na Vogrskem.

35.) NUSSI JANEZ KRSTNIK, r. 10. 4. 1725, iz Pevme, posvečen 1747, 1753-1758 kaplan na Štjaku, potem v Črničah, nato doma v Pevmi.

36.) BENSA MATEJ, r. 31. 8. 1723 v Št. Mavru, 1764 živel v Solkanu, u. 20. 6. 1797 v Solkanu.

37.) DOLJAK JOŽEF, r. 12. 3. 1716, Kromberk, 1760 kaplan v Trnovem ob Soči.

38.) ČUBEJ VALENTIN, r. 4. 9. 1714, Solkan, posvečen 1745, 1764 živel v Solkanu in hodil maševat v Loke, u. 26. 5. 1790, Solkan.

39.) TEINER JULIJ, r. 27. 11. 1713, Solkan, u. 26. 10. 1739, pokopan v Solkanu.

40.) MARUŠIČ PETER, r. 12. 5. 1713, Solkan, posvečen 1736, študital v Gorici, Gradcu in na Dunaju moralno teologijo, od 1755 ces. kr. župnik v Mirnu, u. 29. 3. 1787 v Mirnu.

41.) MILOST PETER BOŠTJAN, r. 20. 2. 1710, Solkan, oče pl. Anton, 1719 posvečen, 1743-1753 primisarij v Solkanu, 1758 župnik v Renčah.

42.) PESLAUCER PETER, r. 17. 1. 1707, Solkan, kaplan v Čepovanu, u. 31. 3. 1756, Čepovan.

43.) MILOST PETER, r. 27. 6. 1706, Solkan, oče Luka, posvečen 1730, 1753-1777 primisarij v Solkanu, u. 11. 10. 1777, Solkan.

44.) BENSA BLAŽ, r. 9. 1. 1706, Solkan, posvečen 1731, 1736-1757 kaplan kooperator v Solkanu, 1757-1789 vikar v Solkanu, 1789-1795 župnik v Solkanu, u. 10. 4. 1795 v Solkanu.

45.) SPAGNOL KAREL, r. 5. 11. 1705, Solkan, kapan v Štandrežu, u. 9. 2. 1749.

46.) BREZIGAR JAKOB, r. 19. 7. 1705, Solkan, posvečen 1731, 1764 živel v Solkanu, u. 26. 6. 1778 v Solkanu.

47.) DROČ MATIJA, r. 8. 2. 1703, Solkan, u. 14. 2. 1750.

48.) BAŠIN JANEZ ANDREJ, r. 23. 10. 1703, Solkan, posvečen 1730, 4 leta vikar v Solkanu, 6 let župnik v Nemškem Rutu, od 1740 do smrti župnik v Kobaridu, u. 6. 12. 1884.

49.) KRIVIC MATEJ, r. 14. 9. 1702, Solkan, od 1734 vikar v Solkanu, u. 17. 3. 1757, Solkan.

50.) SREBRNIČ MIHAEL, r. 25. 9. 1699, Solkan, u. 14. 11. 1747, pokopan v Solkanu.

51.) PREGEL PETER, r. 19. 5. 1697, Solkan, 33 let kaplan v Kanalu, od 1757 do 1762 prvi kaplan v Desklah.

52.) GOMIŠČEK JURIJ, r. 22. 4. 1697, Solkan  kaplan v St. Mavru, u. 30. 5. 1778, Solkan (duhovnik 55 let)

53.) MILOST JANEZ, r. 17. 5. 1687, Solkan, 1720-1743 primisarij v Solkanu,  u. 5. 1. 1743, Solkan.

54.) ABRAMIČ JOŽEF, r. 1682, u. 30. 3. 1714, Solkan.

55.) JURGULINČIČ FRANC KSAV., r. 24. 11. 1682, Solkan, kurat, u. 5. 3. 1761, pokopan v Solkanu.

56.) MIHELIČ JANEZ, r. 30. 10. 1682, Solkan, u. 28. 3. 1724, Solkan.

57.) PREGEL ANTON, r. 14. 1. 1680, Solkan, subdiakon, u. 1. 10. 1703, Solkan (umrl 23-leten).

58.) GOLOB MIHAEL, r.  9. 1673, Solkan, u. 18. 9. 1755.

59.) FABIANI JANEZ, r. 21. 5. 1664, Solkan, kaplan v Batah, u. 16. 4. 1708.

60.) LAMPRETIČ JAKOB, r. 24. 4. 1661, Solkan, 1710-1720 primisarij v Solkanu, u. 29. 1. 1720, pokopan na Sv. Gori.

61.) MILOŠIČ URBAN, r. 13. 5. 1659, Solkan, u. 9. 12. 1683 Solkan (umrl 24-leten).

62.) KLOPETIČ TOMAŽ, r. 21. 10. 1656, Solkan, u. 3. 7. 1721.

63.) MIHELIČ JANEZ, r. 6. 5. 1650, Solkan, 1699-1701 primisarij v Solkanu, u. 13. 4. 1698, pokopan v Solkanu. 

64.) KLOPETIČ JANEZ, r. 19. 4. 1650, Solkan, 1686-1690 vikar v Solkanu,  u. 1. 1. 1691, Solkan.

65.) KUŽLIN JAKOB, r. 29. 4. 1646, Solkan, župnik v Biljani, u. 14. 10. 1697.

66.) SINKO JOŽEF, r. 18. 3. 1645, Solkan,  u. 24. 7. 1707.

67.) ŽBOGAR EGIDIJ, r. 30. 8. 1644, Solkan, polbrat p. Janeza Žbogarja, kurat v Št. Mavru,  u. 7. 10. 1693 v Št. Mavru, pokopan v Solkanu.

68.) MILOST PETER, r. 21. 1. 1642, Solkan, u. 13. 6. 1728, pokopan v Solkanu.

69.) MULIČ BOLTEŽAR, r. 15. 12. 1640, Solkan, u. 29. 1. 1726.

70.) ARARDI BOLTEŽAR, r. 30. 9. 1639, Solkan, 1698-99 primisarij v Solkanu, u. 22. 8. 1700, Solkan.

71.) JUG ŠTEFAN, r. 4. 4. 1635, Solkan, primisarij v Solkanu, u. 23. 2. 1687, Solkan.

72.) MILOST LUKA, r. 6. 9. 1633, Solkan, 1701-1707 primisarij v Solkanu, u. 29. 9. 1707, Solkan.

73.) KRIŽAJ JANEZ KRSTNIK, r. 23. 5. 1630, verjetno v Solkanu, goriški arhidiakon 1674-1702, u. 10. 10. 1702, Solkan.40

74.) MILOST URBAN, r. 10. 5. 1628, Solkan, župnik v Dornberku 1656-1702, u. 1702 v Dornberku, tam pokopan pod zvonikom.

75.) LAMPRETIČ GABRIJEL, r. 18. 3. 1609, Solkan, 1646-1662 kaplan kooperator v Solkanu, u. 22. 2. 1684, Solkan.

76.) MULIČ ANDREJ, r. 24. 11. 1605, Solkan, župnik v Kanalu 1632-1655.

77.) SREBRNIČ GREGOR, 1600-1700.

B. Redovniki

1.) P. VLADIMIR (BOGDAN) KLEMENČIČ, po očetu Alojzu iz Solkana, r. 26. 6. 1928, Šenčur pri Kranju, posvečen 17. 12. 1955, Benetke; kapucin.

2.) JUG ALFRED, r. 20. 12. 1909, Solkan, večne zaobljube pri salezijancih 1935 v Turinu,  mašniško posvečenje 5. 7. 1936, Turin, nova maša 12. 7. 1936, Solkan, živi v Gorici.

3.) VENDRAMIN IGNAC, r. 11. 7. 1904, Šentmaver, 9. 10. 1923 vstopil k jezuitom v Gorici,  2. 2. 1935 zaobljube, jezuitski brat, krojač, u. 2. 5. 1980, San Marino.

4.) JUG ANTON, r. 16. 1. 1836, frančiškanski brat tretjerednik.

5.) VUGA JANEZ NEPOMUK (fr. ALEŠ) r. 13. 5. 1836 Solkan, frančiškanski brat, zaobljube 12. 6. 1859, v novembru 1861 odšel kot misijonar v centralno Afriko (Sudan), odkoder je  poslal nekaj pisem.

6.) P. ILDEFONZ (ANDREJ) JUG, r. 19. 11. 1773, Solkan posvečen 1816, frančiškan, umrl 31. 5. 1853, Kostanjevica.

7.) P. VINCENC LAMPRETIČ, r. v Solkanu, frančiškan 1686 poskrbel za nove marmornate oltarje na Sveti Gori.41

8.) P. AGRIKOLA PESLAUCER, r. 1722, Solkan, frančiškan, umrl 11. 10. 1780, Sv. Lenart pri Somboru.

9.) P. ŽBOGAR JANEZ MARIJA, r. 5. 5. 1654, Solkan, posvečen 13. 3. 1683, Dunaj, barnabit, umrl 1711, Dunaj.42

10.) P. BATIČ ANDREJ, r. 16. 10. 1636, Solkan, krščen 24. 10. 1636, Solkan, vstopil k jezuitom na Dunaju 1660, profesor v Gradcu 1688-1671, v Carigradu posrednik 1671-1683, deloval v dušnem pastirstvu na Dunaju, v Stayerju, Lincu in Trstu, u. 17. 6. 1702 v Trstu.43

11.) P. ČEFERIN ANDREJ, r. 24. 7. 1634, Solkan, vstopil k jezuitom na Dunaju 10. 10. 1651 in bil tam v noviciatu 1652-53, prof. na Reki, v Trstu, 1656-58 študiral filozofijo in 1660-63 teologijo v Gradcu, 1668 šel v vzhodne misijone, u. 22. 10. 1668 v Beogradu.

12.) P. ČEFERIN FILIP, r. 30. 4. 1630, Solkan, 15. 11. 1665 redovne zaobljube pri jezuitih, prof. v Reki, Trstu, Zagrebu, Gradcu misijonar v Carigradu, umrl 2. 5. 1666 v Carigradu.

13.) P. ČEFERIN BERNARD, r. 21, 5, 1628, Solkan, 2. 2. 1664 na Dunaju redovne zaobljube pri jezuitih, dr. filozofije, prof. v Reki, Trnavi, Zagrebu, na Dunaju umrl 15. 4. 1679 v Gorici.44

C. Redovnice

1.) s. Riccarda (Božena) Vižin, r. 2. 5. 1914, Solkan, zaobljube 22. 3. 1937 (Istituto suore Sacra famiglia, Spoleto, Italija), živi v Lodi pri Milanu, Italija.

2.) s. Pija Kraljice miru (Darinka) Rihtaršič, r. 13. 2. 1919, Solkan, zaobljube 11. 2. 1942, Selo, karmeličanka, u. 15. 9. 1999 v Sori.

3.) s. Beata (Ludovika – Vikca Jožefa) Gomišček, r. 23. 2. 1902, Solkan, šolska sestra,  u. 12. 8. 1966, Aleksandrija (Egipt).45

4.) s. Doloroza (Vida Valentina Marija) Franko r. 14. 2. 1898, Solkan, zaobljube 1923, Selo v Ljubljani, karmeličanka, u. 27. 1. 1976, Ljubljana.46

5.) Oblokar Marija, r. 9. 5. 1896, Solkan, zaradi bolezni morala priti domov iz samostana, u. 2. 9. 1937, Solkan.

6.) s. Edezija (Jožefa) Kralj, r. 7. 4. 1895, Solkan, usmiljenka, u. 27. 4. 1966, Raka.

7.) s. Germana Vendramin, r. 22. 3. 1893, Šentmaver, uršulinka,  u. 2. 12. 1981, Sveti Duh pri Škofji Loki.

8.) s. Franca (Pavla Marija) Milavec, r. 6. 1. 1878, Solkan, u. 29. 3. 1931, Graz 

Duhovni poklici iz solkanske župnijeS. Doloroza Franko je bila zadnja predstojnica – priorica karmeličanskega samostana na Selu v Ljubljani. Znana je kot nabožna pesnica, prevajalka in publicistka. S. Beata Gomišček je veliko naredila za slovenska dekleta in žene, ki so služile in živele v Egiptu.

Viri:

34. Seznam je narejen na podlagi naslednjih virov: Necrologium cleri, Gorica 1914. Calendarium sacerdotum defunctorum, Gorica 1977. Vizitacijski zapisniki K. M. Attemsa 1, Gorica 1994, in 4, Gorica 2000. Lucacs L., Catalogus Generalis Provinciae Austriae Societatis Jesu, Rim 1988. Schematismus Prov. S. Crucis Ordinis S. P. Francisci, 1853. Catalogus omnium Patrum et Fratrum Prov. S. Crucis, 1778-1779. Letopis Cerkve na Slovenskem 2000, Ljubljana 2000, 908. PSBL. Matične knjige župnije Solkan.
35. PSBL, 1. knjiga, 51.
36. PSBL, 3. knjiga, 432-435.
37. Perat M., Ob 90-letnici slovenske Marijine družbe v Gorici, Gorica 1998, 107-108.
38. PSBL, 2. knjiga, 121-122.
39. PSBL, 1. knjiga, 595-596.
40. PSBL, 2. knjiga, 203-204.
41. Krajnik P., Marijina hiša, Ljubljana – Sveta Gora 1989, 39.
42. PSBL, 3. knjiga, 309.
43. PSBL, 1. knjiga, 45.
44. PSBL, 1. knjiga, 222.
45. Makuc D., Aleksandrinke, Gorica 1994, 132-135.
46. PSBL, 1. knjiga, 386.