“RAZPOTEGNJENA” BIRMANSKA DEVETNEVNICA  s prošnjo k Sv.Duhu  in sodelovanjem po dnevih:

1. Nedelja 9. maja,  ob romanju na Sveto Goro (lahko obisk Marijinega festivala, poslušanje, branje šmarnic);.

2. Četrtek, 13.maja –  VNEBOHOD -z udeležbo pri maši (vodenje molitve r. venca, prošnje, priprava oltarja, …)ali drug dan po izbiri.

3. Nedelja 16.maja – 7. velikonočna – s sodelovanjem pri branju B.besede in prošenj po dogovoru

4. Binkošti -ned., 23.5. – prošnja pri maši k Sv. Duhu za “naše binkošti”  ob birmi

5. God Alojzija Grozdeta -27. maja- zavetnika mladih- sodelujemo pri maši in šmarnicah.

6. Nedelja 30.5. -sv.Trojica – sodelovanje po dogovoru

7. 3. junija – zapovedan praznik SV:REŠNJE TELO IN KRI- četrtek  ali če ni mogoče naslednji dan, prvi petek ali sobota.

8 . Nedelja, 6. junija  –  sodelovanje po dogovoru – procesija če bo mogoče.

9. Praznik Srca Jezusovega 11. junija – po maši  – vaja za sodelovanje in potek birmanske slovesnosti

Ob nastopu neodložljive obveznosti ali ovire, pridi k maši drug dan med tednom oz. po dogovoru.

Kateheza za birmance