Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

S katerimi vprašanji in križi pristopamo k Jezusu?

Samarijanka je bila žejna. Mi, ki živimo v puščavah sodobnega sveta, smo tudi žejni. Pogosto smo globoko v sebi nezadovoljni, čutimo, da nekaj ni vredu. Na to nas opozarjajo nespečnost, utrujenost, naveličanost, strah, depresija, obup… Družinski člani marsikdaj živijo, kot da med njimi ni povezave. Kristjani pogosto živimo, kot da krščanstvo ni več naša vera, kot da Kristus za nas nima nobenega pomena.

Česa se lahko naučimo iz Jezusovega srečanja s Samarijanko?

Samarijanka je imela veliko mož, ki so jo zapustili. Živela je v neredu in nepotešenosti. Jezus se ji približa kot resnični Ženin. Ni važno, koliko napak smo v življenju naredili. Odločilna je naša žeja po življenju, po sreči in Bogu! Jezus Samarijanke ni obtoževal, temveč jo je prosil za vodo. Do nje ni bil vzvišen, temveč se je postavil v podrejeni položaj. Smo blizu ljudem, ki so daleč od vere in so v težavah?

Jezus je Samarijanki spregovoril o Bogu

Samarijanka se je odprla Jezusu, Jezus se je razodel Samarijanki. Povedal ji je, da je Mesija. Govoril ji je o resničnem češčenju Boga. Samarijanka je Jezusov nauk sprejela in postala misijonarka. Znamo presegati sodobno poganstvo, subjektivizem, samozadostnost in laicizem? 

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: