Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Jezus nam razkriva skrivnost morale

Glede na Staro zavezo Jezus zahteva več, ne manj; večjo pravičnost… Ne nalaga nam še novih bremen. Vabi nas, da Božjo postavo spolnjujemo s srcem. Ne grešimo proti postavi, grešimo proti Bogu, proti ljudem. Ubijamo lahko tudi z besedami, tako da drugim vzamemo voljo do življenja, da jih ne ljubimo… Z neštetimi manipulacijami lahko človeka spreminjamo v predmet in si domišljamo, da druge posedujemo. Koliko je danes grehov proti dostojanstvu človeške osebe!

Pomembnost vrstnega reda in hierarhije

Najprej je Božji dar, nato naš odgovor. Najprej je razodetje in evangelij, potem postava in morala. Postavo lahko razumemo prav le v luči blagrov.

Jezus nas osvobaja in vabi v svojo bližino

Evangelij ni legalističen priročnik z natančno določenimi pravili, kako naj v življenju ravnamo. Vabi nas, da razmišljamo s svojo glavo in prisluhnemo svojemu srcu. Jezus nam v »antitezah« razodeva globino posameznih predpisov starozavezne postave in nas osvobaja človeških razlag. V Božjem kraljestvu veljajo drugačni zakoni in odnosi, kot jih tudi danes oznanjajo sodobni farizeji in pismouki. Jezus nas ne vabi k minimalizmu, na nizkocenovni let.

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: