Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Prejšnji teden je potekalo že tradicionalno srečanje Svetovnega Gospodarskega Foruma (WEF) v Davosu (https://www.weforum.org/events). Udeleženci so razpravljali o ukrepih na svetovni ravni; o tem kako nadaljevati vojno v Ukrajini, o vprašanjih hrane in klime, o gospodarski recesiji, o načinih soočanja s prihodnjimi pandemijami, o digitalizaciji človeštva…

Odločitve v Davosu vplivajo na svetovno politiko. Morda ravno zaradi tega prihaja do brisanja razlik med levimi in desnimi strankami. Do vprašanj v zvezi s pandemijo so po svetu podobno stališče zavzemale bodisi leve, bodisi desne stranke, ki so bile na oblasti. Podobno velja tudi za odnos do vojne v Ukrajini, glede podreditve nacionalnih držav EU, uvajanja »novih človekovih pravic«… Demokracija? Naša udeležba na volitvah?

Obstaja bistvena razlika med strankami, ki imajo denar in tistimi, ki ga nimajo; med tistimi, ki jih podpirajo mediji in tistimi, ki te podpore nimajo. To pa ni edina razlika med ljudmi. Razlika je tudi med tistimi, ki verujejo v Boga in tistimi, ki ne verujejo; med tistimi, ki spoštujejo dostojanstvo človeka in tistimi, ki ravnajo, kot da je človek zgolj sredstvo za dosego ciljev, ki so plod človeškega načrtovanja. Razlika je med ljudmi, ki imajo upanje in so, čeprav že priletni, mladostni ter tistimi, ki živijo brez upanja. Tudi o teh dejanskih in ne zgolj navideznih razlikah bi si morali postavljati vprašanja.  Vsi. Tudi politiki.

Bogdan Vidmar

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: