Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Kaj je »novi svet«?

V tradicionalni krščanski govorici je simbol starega sveta Babilon, simbol novega sveta pa Nebeški Jeruzalem. Razpoznavno znamenje starega sveta je sovraštvo, razpoznavno znamenje novega sveta je ljubezen. Se s to razlago strinjamo? Mar ni danes pod »novim svetom in človeštvom« mišljeno nekaj povsem drugega, morda trenutna zadnja moda? Odgovori na resnična vprašanja so lahko zgrešeni!

Uničenje templja

Jezusove besede so bile za njegove nasprotnike blasfemične, bogokletne. Mislili so: »V templju prebiva Bog. Bog bo varoval tempelj.« Jezus sporoča, da je tempelj postal jama razbojnikov in ni več prebivališče Boga! Tempelj je moralno in duhovno že porušen. Porušen bo tudi fizično. S svojo prerokbo napove tudi umor – svojo smrt.

Čudovita obljuba

Le v treh dneh bo Tempelj spet pozidan! Bogu se lahko upremo, ga ignoriramo, preklinjamo… Antikrist lahko poruši vse cerkve na svetu in prepove krščanstvo. Lahko pobije vse duhovnike ali pa jih zapelje… Na mesto Boga lahko postavimo sami sebe, Tehniko, Znanost, idole, ideologije… Človeštvo lahko danes uniči planet na katerem živi. Vse to je možno, toda Boga ni mogoče uničiti. Apokaliptična govorica – potresi, ogenj, vojne, kužne bolezni, kaos, izobčenja, padanje zvezd z neba…, je za nas spodbudna, je klic k veselju. Ko bodo z neba padale zvezde, bo postalo očitno, da stari svet propada in se rojeva novi svet.

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: