Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Bog želi, da je sprejet

Jezus je zahajal  v Betanijo in prijateljeval z Lazarjem, Marto in Marijo.Želi, da ga povabimo v naše družine, župnije… Bog v naše hiše prinaša blagoslov.

Marta in Marija

Razlage o nasprotju med kontemplacijo in akcijo so zgrešene. Ne »ali – ali«, temveč »in – in«; eno in drugo,  sv. Marija in sv. Marta! Problem Marte ni v tem, da je veliko delala, marveč v tem, da ni bila zadovoljna, da je bila jezna, da je svoji sestri očitala pogovor z Jezusom… Jezus jo povabi: »Marta, Marta…« Gospod nas vabi, da svojemu delu damo smisel.

Kako sprejemamo naše goste in ali dovolimo, da drugi sprejmejo nas?  

Prijatelji, sorodniki, sodelavci, sosedje… Koliko se vanje vživimo, jih poslušamo? Posebno nedelja naj bi bila dan miru in veselja; dan za stike z drugimi. Si to privoščimo? V kakšni kondiciji smo glede praznovanja in odnosov? Starši naj bi se igrali z otroci…To kar nas dela osebe in ne le »delavce« – izvrševalce nalog« je »biti z«: biti z drugimi, z naravo, s samim seboj, z Bogom. Mediji ne morejo nadomestiti osebnega odnosa, osebnega pogovora, poslušanja in gledanja določene žive osebe, ki je osebno prisotna. Tudi pasivna plat – »biti sprejet« je pomembna. Narobe je, če v središče postavimo sebe in ne Boga, če se starši žrtvujejo za otroke in ne dopustijo, da bi tudi otroci kaj naredili za njih…

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: