Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Srečanje z vstalim Jezusom na delovni dan

Prvo srečanje apostolom z vstalim Jezusom je bilo na Veliko noč, v Jeruzalemu. Drugo srečanje je bilo čez en teden, prav tako v Jeruzalemu, ko je bil z apostoli tudi Tomaž. Tretje srečanje pa je potekalo v Galileji, na delovni dan, ne v hiši temveč na prostem. Kako biti kristjan na delovni dan, v »poganski Galileji«?

Tiberijsko morje

Evangelist Janez ni le kronist ampak tudi teolog. Galilejsko jezerose imenuje tudi »Tiberijsko morje«. To ime je dobilo po Tiberiji, poganskem mestu, ki je bilo zgrajeno v času Heroda Antipa, okoli leta 20, postalo prestolnica Galileje in dobilo ime po rimskem cesarju Tiberiju, v času katerega je bil Jezus križan. Zato je »Tiberijsko morje« simbol greha in zla. Poslanstvo apostolov je, da ljudi rešujejo iz morja zla. Tudi danes iz sedanjih morij zla! Kako to razumeš?

Delovanje po človeški pameti in brez Božje luči

Apostoli so poskusili misijonariti brez Kristusa, ki je Luč sveta, po človeški logiki in svojih kriterijih, a so ostali praznih rok. »Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo«. »Zaman se trudijo zidarji, če Gospod ne zida hiše«. Koliko naporov človeštva, toda po človeških kriterijih, zaradi egoističnih interesov, brez prošnje za Božji blagoslov. Sadovi?

Preobilno bogastvo simbolov

Čoln, 153; na žerjavici pečena riba in kruh. Čoln je simbol Cerkve ne velika ladja ampak majhen čoln, ki rešuje ljudi iz morja greha! Ulov 153 velikih rib je rezultat misijonske dejavnosti. Sv. Avguštin pravi, da je 153 vsota števil od 1 do 17, obenem pa velja enačba 17 = 10+7; deset Božjih zapovedi; 7 zakramentov; 7 darov Svetega Duha. Brez Svetega Duha, ni mogoče izpolnjevati 10 Božjih zapovedi. Jezus stoji ob obali. Stoji! Je Vstali na obali večnosti! Žerjavica in na njej pečen kruh in riba.Peter je zatajil Jezusa ob žerjavici. Riba, gr. IHTIS je istočasno monogram za »Jezus Kristus Sin Božji Odrešenik. Kruh je hrana. Jezus vabi Petra in nas, da zapustimo svoj egoizem in postanemo hrana za druge. 

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: