Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Pasha

Prehod. Sprememba. Novost. Rast. Proces. Koraki, ki jih naredimo, če verujemo v Jezusovo vstajenje. Vstati z Jezusom pomeni: 

1. Prehod od statičnosti k dejavnosti. Gibanje! Žene, ki so šle k grobu so bile potrte in žalostne. Ljudje smo podvrženi jamranju. Imamo se za žrtve. V tarnanju in obupu smo statični. Pričakujemo, da se bodo razmere spremenile same od sebe (zvišanje plač, boljši politiki, mir na svetu…). Po sporočilu o Jezusovem vstajenju so žene tekle. Ko zares verujemo, da je Kristus vstal, si prizadevamo za rast Božjega kraljestva. Poberi smeti, posadi drevo, skuhaj juho, prišij gumb, povej otrokom pravljico, potolaži žalostne, moli za druge, daruj trpljenje za spreobrnjuenje grešnikov….!

2. Iskanje novih rešitev. Jezusovo vstajenje je bilo veliko presenečenje; nova rešitev.Zgodilo se je drugače, kot so si njegovi učenci predstavljali. Bili so prepričani, da je konec, da je Jezus mrtev. A ni bilo tako. Bog je silno močan. Če deluje Bog, je lahko vse drugače, kot bi moralo biti po človeški pameti.

3. Prehod od individualizma k skupnosti. Apostoli so se skrili, se zaklenili. Po vstajenju pa začnejo po vsem svetu graditi skupnost verujočih. Cerkev ni namenjena sama sebi, je zakrament, orodje za odrešenje vseh ljudi. Pripadamo občestvu svetih. Člani zmagoslavne Cerkve v nebesih, trpeče Cerkve v vicah in  vojskujoče se Cerkve na Zemlji, smo med seboj povezani.

4. Odkrivanje vira življenja. Biti živ ne pomeni samo dihati, piti in jesti. Jezus pravi: “Jaz sem Življenje« (Jn 14,6). Kdor sledi Jezusu, živi! Bog nas krepča in nam daje moč. »Toda Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti« (Iz 50,7).

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: