Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

V središču je Bog, ne več jaz

Kot je bilo običajno za vse Jude, je tudi Jezus šel vsako soboto v sinagogo.  Med njihovim bogoslužjem je bral eno izmed poglavij Svetega pisma, nato ga je razložil.

Nazarečanom njegove besede niso bile všeč. Čudili so se, od kod mu to, kar je učil. Poznali so ga namreč že od rojstva, prepričani, da ga povsem poznajo. Niso zmogli sprejeti Božje skrivnosti.

Najstrožji kritiki so najpogosteje ljudje, ki so nam blizu, člani družine, sorodniki, sosed ali sodelavec. Podobno je doživljal tudi Jezus.

Jezus se je čudil, a jih ni obsodil. Ni jih želel na silo prepričati, da ima prav. Odšel je in učil drugje. Spoštoval je njihovo svobodo. Le svoboda omogoča pravo ljubezen in življenje iz vere.

Argument, ki temelji le na razumu, ne more spremeniti prepričanja srca! Nasprotno, druge vznemirja in jih vodi proč. Tudi če se ne strinjam z mnenjem drugega, nas Jezus vabi, da ga vedno spoštujemo! Pomemben je trud, da bi živeli kot bratje in sestre, kakor nas spodbuja papež Frančišek.


Čemu služi Petrov novčič?

Leta 2020 se je zbralo za Petrov novčič 21 milijonov evrov donacij. Denar je bil namenjen za evangelizacijo in za socialne projekte v podporo Cerkvam v stiski, predvsem v državah Afrike, Azije in Latinske Amerike.

Del papeževe dobrodelnosti se nanaša na njegovo poslanstvo edinosti v ljubezni, ki ga izvaja skozi dikasterije in ustanove Rimske kurije v službi vesoljne Cerkve.

Ko govorimo o posebnih namenih, mislimo na za gradnjo cerkva v deželah tretjega sveta, na socialne službe kot so bolnišnice za otroke ali za podporo šolam tam, kjer vlada revščina, podpora navzočnosti redovnih skupnosti v okoljih, ki so težka zaradi nasilja ali revščine, za izobraževanja pastoralnih delavcev, itd. Socialni projekti na teh področjih imajo levji delež.

V zadnjih letih že opažamo manjšanje nabirke. Med leti 2015 in 2019 se je nabirka zmanjšala za 23%. Poleg tega zmanjšanja so bili prihodki leta 2020, v prvem letu covida-19 nižji za 18%.

Zakaj darovati za Petrov novčič?

Sodelovanje je pomembno, ker si ne moremo predstavljati, da bi poslanstvo Cerkve lahko vzdrževali brez prispevka vernikov.

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: