Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

DAR SVOBODE

Nemalokrat slišimo očitek, zakaj Bog dopušča toliko hudega na našem svetu. V teh časih predvsem vse, kar je povezano s korona virusom. S svojo vsemogočnostjo bi vse to vendar lahko preprečil!

Tudi to je stara »zgodba«, katere začetek je iskati v poročilu o prvem grehu v raju. Bog je ustvaril človeka »po svoji podobi«, kot bitje, obdarjeno s svobodno voljo, ker ni maral imeti poslušnega robota.

Svoboda je neprecenljiv dar, hkrati pa tudi velika odgovornost.

»Samo v človeških dušah se bije boj med dobrim in zlim, samo tu je še mogoče vesolje izpopolniti ali pokvariti,« piše dr. Janez Janžekovič.

Svoboda nam ni bila dana v pogubo, marveč zato, da bi mogel človek doseči najvišjo možno stopnjo sreče, namreč zavest, da si je svojo srečo nekoliko tudi sam zaslužil.

DOLŽNOST ODGOVORNOSTI

»Zavest odgovornosti pred Bogom daje človeškemu življenju tisto zadnjo resnost, ki odločanje v dobrem in slabem pokaže v vse drugačni luči,« piše pokojni nadškof Alojzij Šuštar.

Kjer se ljudje ne zavedajo svoje odgovornosti pred Bogom, sčasoma kaj lahko pozabijo tudi na svojo odgovornost pred lastno vestjo in pred družbo.

SPRAVA

Vesel sem, da se v zadnjem času spet govori o spravi našega naroda tako ali drugače, samo da se o njej pogovarja-mo kot o neki nujno potrebni stvari, ker je naša tako zelo razdeljena realnost res že pretežka, da bi se lahko sprijaznili z njo. »Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati« (Mr 3,25). Naj si to priznamo ali ne, smo vedno bolj prijatelji vojne, ne miru. Ne, ker bi želeli bojev in krvi, ampak ker si želimo, da bi bili vsi enaki, taki kot smo mi.

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: