Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Danes praznujemo praznik Svetega Duha. To je dan veselja. To veselje lahko občutimo, če Svetemu Duhu damo popolno prostost, da v nas lahko deluje v vsej svoji polnosti.

Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga sprejela, in veje že stoletja. Vodil je očake, preroke in vse Božje ljudstvo skozi vso zgodovino človeštva.

Veselimo se toliko svetih likov v cerkveni zgodovini, mislimo na postave papežev sedanjega časa, pa tudi na mnoge druge osebnosti.

Vidimo ga v delih tistih, ki so med nami in so Duha po Kristusovi obljubi prejeli z odprtim srcem – z odprtimi rokami ga delijo naprej.

Tudi v našem času je navzoč v ljudeh, ki so zmožni pod vodstvom Božjega Duha velikih del.

In kako se dogaja z nami? Je mogoče v našem življenju razbrati moč in delovanje Svetega Duha? Kako boječi smo, kadar bi morali pokazati svojo vero! Binkošti pa nas spodbujajo, da se čimbolj zavestno vsak dan prepuščamo skrivnostnemu vodenju Svetega Duha.                   

Po: Bogoslužno leto B

Manjša skupina žensk in moških se je zaprla v neko sobo. Strah jim preprečuje, da bi jo zapustili in šli v javnost oznanjat evangelij.

Pride Sveti Duh. Strah izgine. Vrata odprejo na stežaj in vesela novica odmeva po svetu.

Našim glavam ni lahko razumeti, kdo je Sveti Duh, toda naše oči vidijo sadove njegove navzočnosti: pogum, sposobnost takšnega govora, da te vsi razumejo, domiselnost, nenehna prenova.

Kadar Duha ni, se vrata spet zaprejo.

Župnijam, združenjem, gibanjem, skupinam in posameznim kristjanom, ki zadržujejo zase veselo novico, jo premetavajo po ustih, kakor da je bombon, jo zožijo na predmet študija, na pretvezo za pridobitev moči v Cerkvi in v družbi, na predmet pogovora, na izhodišče za zelo izbrane molitvene namene, primanjkuje jim darov Svetega Duha.

Če ne prosijo in ne sprejmejo Duha, živijo v iluziji, da so živi. Sicer hodijo naokoli, a so mrtvi.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: