Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

Jezus govori o sebi kot o pravi trti.

Trta je bila za Jude zelo pomemben simbol, saj je bila celotna dežela pokrita s številnimi vinogradi. Ta simbol so uporabili že starozavezni preroki. Izaija je govoril o hiši Izraelovi kot o Gospodovem vinogradu. Jeremija je rekel, da je Bog posadil Izrael »kot plemenito trto, kot pravo, pristno sadiko.«. Vinograd je postal tudi simbol duhovnega in moralnega propadanja. Izaijeva prerokba govori o Izraelu kot o vinogradu, ki daje viničje namesto grozdja. Jeremija je dejal, da se je Izrael spridil »v poganjke viničja«. Ko Jezus govori o sebi kot pravi trti, jasno pove, da nihče ne more duhovno in moralno rasti, če ni zakoreninjen v Bogu in v njegovi besedi, ki daje življenje.  Samo Bog je pravi vir življenja. Vzdržuje nas in nam omogoča polnost po Jezusu Kristusu, v katerem smo »Gospodov vinograd«.

Jezus je uporabil podobo vinske trte, da bi nazorno opisal življenje in sadove, ki jih daje po tistih, ki so osebno povezani z njim: »pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu«. Ali kot zapiše apostol Pavel v pismu Galačanom: »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.«  Jezus nam obljublja, da bomo obrodili veliko sadov, če si bomo prizadevali, da bi vedno ostali eno z njim.  To pa je mogoče, če zaupamo vanj in v njegovega Očeta ter mu dovolimo, da nas očisti. Brez tega ne gre. Le na ta način bo lahko v nas in po nas izgrajeval Božje kraljestvo in prinašal v ta svet sad Duha, po katerem hrepeni vsak človek in vsaka skupnost.

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: