Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

JEZUS JE DOBER PASTIR

Podoba dobrega pastirja je bila uporabljena že v knjigah Stare zaveze. Ko pravi Jezus, da je dober pastir, se predstavi kot tisti, ki pride izpolnit obljube prerokov in upanje vsega judovskega ljudstva.

Dobri pastir pozna svoje ovce.

To pomeni, da goji do njih odnos naklonjenosti kot do prijateljev. Prav tako pa je tudi pripravljen dati življenje zanje, se iz ljubezni žrtvovati. Ovce namreč čutijo in zaznajo, kdo jih brani in ščiti.

To Jezusovo vabilo velja za vse duhovnike in za vsakega njegovega učenca, ki imajo v krščanskih skupnostih določeno poslanstvo in odgovornost. »Dišati morajo po ovcah,« pravi papež Frančišek.

Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva.

Jezus se zaveda, da je poslan za vse ljudi, ne samo za Jude. Mnogi še niso slišali njegovega glasu. Ko ga bodo slišali, se bodo zavedali, da je njihov pastir in mu bodo sledili. V teh Jezusovih besedah lahko vidimo njegov klic, da damo priliko ljudem, ki so ob nas, slišati njegov glas in mu slediti.

 Najemnik, ki ni pastir.

Težko zaznamo razlike med njima. Oba skrbita za ovce. Kako ju razlikujemo? Veliko ljudi je zaposlenih, da skrbijo za ljudi v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih, šolah, javnih zavodih in službah idr. Nekateri to počnejo iz ljubezni, drugi pa zgolj za plačo. Hitro se prepozna tiste, ki delajo s srcem, ker so jim blizu in se jim posvetijo z vso ljubeznijo. 

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: