Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL. 

Farizej Nikodem pristopi k Jezusu »politično korektno«, »ponoči«, v strahu pred ljudmi in pred Jezusom, z laskanjem. Jezus pa kot ponavadi neposredno: »Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.« To je uvod v njuno debato, osredinjeno ob vprašanju, kaj pomeni »roditi se znova«.

Živeti iz vrednot

Naš svet je svet všečnosti in zato večnega pretvarjanja, svet megle, svet teme, v katerem je vse enako dobro, v katerem je človek zgled samemu sebi. V njem ni prostora za ljudi z lastnimi prepričanji in stališči.

Z vsakim človekom, ki je pripravljen za svoje vrednote tudi umreti, je svet bolj zdrav, bolj živ, ker je njegova odločitev kakor svetilnik Boga, ki ga je poslal na svet, »da bi nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje«.

Pomlad se začne, ko se prvi cvet odloči, da bo stopil ven, iz povprečja drugih, spečih rastlin v varnem zavetju anonimnosti. Začne se, ko pustimo, da nas vznemiri Jezus in njegov evangelij.

»POJDITE K JOŽEFU!« (1 Mz 41,55)

19. marec – god sv. Jožefa

Dobro in potrebno je, da se izročamo v varstvo sv. Jožefa, ga prosimo za pomoč in priprošnjo.

V petek je god sv. Jožefa in to v letu, ki je posvečeno sv. Jožefu.

V sv. Jožefu lahko vsi najdejo človeka, ki ostaja neopažen, moža vsakdanje, obzirne in skrite prisotnosti, priprošnjika, oporo in vodnika v trenutkih težav.

Sv. Jožef nas spominja, da imajo vsi tisti, ki so na videz skriti ali v »drugi vrsti«, neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja. Vsem gre beseda priznanja in hvaležnosti.

V letu sv. Jožefa lahko prejmemo popolni odpustek če:

  • vsaj 30 minut premišljujemo Očenaš.
  • Molitev rožnega venca v družini.
  • varstvu sv. Jožefa priporočimo svoje delo.
  • zmolimo litanije sv. Jožefa.
  • prosimo sv. Jožefa, da delavci najdejo zaposlitev.

Priporočajmo se sv. Jožefu in nam bo pomagal.

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: