Open/Close Menu Župnija svetega Štefana v Solkanu

Župnija Solkan - zavetnik sveti Štefan

PRIDITE K MENI VSI

Danes nas Kristus vabi k sebi. Niso mu neznane naše težave, dobra volja, iskrena prizadevanja, naši napori, naša slabost. Pozna nas – bolje kot mi sami sebe, pozna pa tudi kaj je najbolje za nas. Tudi ve, kaj potrebujemo, saj »vaš Oče vé, kaj potrebujete, preden ga prósite« (Mt 6,8). Tako je napotitev k Jezusu pravi izhod in prehod iz težave v rešitev za vsakogar.

Življenje je pogostoma pre-zahtevno in mu mnogokrat nismo dorasli; da ne vemo, kako bi se odzvali na to in ono. Trudimo se in žanje-mo pa obsojanje in obsodbo; storimo vse, kar zmoremo, doživimo pa kritiko in stisko. Rešitev nikakor ni v tem, da bi se ognili tem pritis-kom; kajti prava težava je v pomanjkanju ljubezni. Z več ljubezni več zmore-mo, zdi se nam celo, da zmoremo vse. Če ljubimo, drugih ne obsojamo, ne zavračamo, ne ponižujemo in se ne norčujemo, marveč druge cenimo in spoštujemo … Ljubezen edina gradi solidarnost, bratstvo in boljšo prihodnost. Če svojo ljubezen, ki je ranljiva, občutljiva, slabo-tna in negotova prinese-mo k Jezusu, glejte, kaj se bo zgodilo. Jezus bo upodobil, poveličal in naredil našo ljubezen podobno Njegovi in mi bomo »imeli življenje in ga imeli v izobilju« (Jn 10,10).

Učite se od mene, ker sem v srcu ponižen.

Ponižnost torej ni v tem, da smo majhni ali da se čutimo majhne ali da se razglašamo za majhne. V čem je torej ponižnost? V postati majhen, postati majhen iz ljubezni, da bi služil in povzdignil druge. Takšna je bila Jezusova ponižnost. On, ki je bil »v Božji podobi«, se je osvobodilvsega in se ponižal tako, da je sprejel podobo hlapca z namenom, da bi nas odrešil. Zato ima res prav, ko reče: »Učite se od mene, ker sem ponižen.«

Resnično ponižen je samo Bog, kajti v svojem položaju se ne more dvigniti nad samega sebe (nič ni nad njim!). On se lahko le spusti, poniža. In prav to nenehno dela: ko je ustvaril svet, se je ponižal; ko je navdihoval Sveto pismo, je to delal kakor oče, ki se prilagaja, da otroka nauči govoriti; v učlovečenju se poniža, v evharistiji se poniža. Zgodovina odrešenja je zgodovina Božjega spuščanja in ponižanja.

© 2020 Župnija Solkan izdelano z VamTam predlogo

Sledite nam: